Vi är genuint övertygade om att våra produkter är de bästa som finns på marknaden just nu. Därför är vi helt säkra på att du kommer njuta av att använda WILDWASH och att du kommer vara helt nöjd med din produkt. Om du av någon anledning inte skulle vara nöjd med din produkt så skickar du bara tillbaka produkten med resterande innehåll till oss. Bifoga kvittot och en förklaring till vad du inte är nöjd med så kommer vi kreditera ditt köp.