Vad är pH?

PH mäter en lösnings surhet eller alkalinitet. Ju lägre siffra, desto mer syra och ju högre siffra desto mer alkalisk är ett ämne eller en produkt. Medan människors hud och hårstrån pH tenderar att variera från 5,2 till 6,2, kan en hunds pH variera från 5,5 till 7,5, men tenderar att ha ett högre PH. Det innebär att om man använder en produkt anpassad för mänsklig hud och mänskligt hår, som är betydligt mer sur, på sin hund så kommer hundens känsliga skyddsbarriärer skadas. Det skapar en miljö som lämnar huden öppen för angrepp av svamp, bakterier och infektioner. Därför har vi valt att hålla PH värdet i alla våra produkter balanserade mellan 5,5-7,5 för att säkerställa att de fungerar i perfekt harmoni med din hunds eller katts behov.